logo banner

Pogoji za udeležbo na tekmovanju »TOP UMETNIK LIČENJA 2018«

 1. Tekmovanje »TOP UMETNIK LIČENJA 2018«

  1. Prireditelj tekmovanja je Make up Factory, področje dejavnosti družbe ICB innovative cosmetic brands GmbH, Gaußstr.13, 85757 Karlsfeld.

  2. Tekmovanje bo potekalo od 31. 1. 2018 (00:00 h) po srednjeevropskem času (»CET«) in se bo končalo 19. 5.2018 (23.59 h) kot finale, ki bo predvidoma potekal v Londonu. Uradna merilna naprava časovnega obdobja nagradne igre je računalnik sponzorja. Platforma za tekmovanje je mikro mesto www.thenextmakeupartist.com.

  3. Udeležba na tem tekmovanju velja kot neomejeno in brezpogojno soglasje udeleženca s temi pravili udeležbe in odločitvami prireditelja Make up Factory; ta pravila so dokončna in pravno zavezujoča za vse zadeve, povezane s to nagradno igro. Pogoj za možnost pridobitve nagrade je, da so izpolnjeni vsi pogoji, navedeni v tem dokumentu. Udeležba je prostovoljna, brezplačna, in ne vključuje obveznosti nakupa. Udeleženci (izrazi za osebe v nadaljevanju pomenijo tako osebe moškega kot tudi osebe ženskega spola) morajo samo prevzeti stroške, povezane z udeležbo preko interneta (plačilo za uporabo interneta). Udeležba in možnosti zmage niso odvisne od nakupa blaga ali naročila storitev.

 2. Udeležba/potek

  1. Tekmovanje obsega štiri kroge, ki potekajo, kot sledi: 1. krog (»obdobje za prijave«) v obdobju od 31. 1. 2018 (00:00 h) do 11. 3. 2018 (23:59 h), 2. krog (»Top 50«) v obdobju od 12. 3. 2018 (00:00 h) do 3. 5. 2018 (23:59 h), 3. krog (»Top 5 po izbiri žirije«) v obdobju od 4. 5. 2018 (00:00 h) do 7. 5. 2018 (23:59 h), 4. krog (»finale«) bo potekal 19. 5. 2018 – predvidoma v Londonu na strokovnem sejmu IMATS (The International Make up Artist Trade Show). Udeležba samo v enem krogu ni mogoča. Po poteku vsakega kroga se ugotavljajo zmagovalci tega kroga (gl. točko 3 v teh pogojih za udeležbo).

  2. Za udeležbo na tekmovanju »TOP UMETNIK LIČENJA 2018« morajo udeleženci v 1. krogu tekmovanja (»obdobje za prijave«), torej najkasneje do 11. 3. 18 ob 23:59 h, na svojem profilu na Instagramu objaviti sliko naličene osebe, ki so jo naličili sami, pri tem pa uporabiti oznako z lojtro #topumetniklicenja (v Sloveniji). Izmed vseh udeležencev bo na koncu 1. kroga ekipa kampanje Make up Factory izbrala največ 500 udeležencev na podlagi načel avtentičnosti profila, ustvarjalnosti, izvirnosti in skupnega vtisa naložene slike. Make up Factory si pridržuje pravico, da po potrebi prilagodi število udeležencev. Obvestilo za največ 500 udeležencev naslednjega kroga tekmovanja bo sledilo najkasneje do dne 29. 3. 2018 (23.59 h) s pomočjo funkcije Instagram Messenger. Izločeni udeleženci ne bodo prejeli posebnega sporočila o koncu njihove udeležbe. Če profil udeleženca na Instagramu v tistem času ne bo več aktiven, preneha veljati njegova pravica do nadaljnje udeležbe na tekmovanju.

   Vsak od skupno največ 500 udeležencev bo v obdobju od 12. 3. 2018 (00:00 h) do 29. 3. 2018 (23.59 h) od ekipe Make up Factory prejel povezavo do osebnega profila v okviru sporočila o udeležbi v naslednjem krogu s pomočjo funkcije Instagram Messenger in mora potem svoj profil v celoti, pravilno in veljavno izpolniti s podatki v skladu s točko 7.1 teh pogojev za udeležbo ter sprejeti veljavnost teh pogojev za udeležbo. Kdor svojega profila udeleženca ne izpolni do najkasneje 6. 4. 2018 (23:59 h), nima več pravice do nadaljnje udeležbe na tekmovanju.

   Največ 500 zmagovalcev bo po izpolnitvi svojega profila in vnosu svojih osebnih podatkov v obdobju od 12. 3. 2018 (00:00 h) do 19. 4. 2018 (23:59 h) prejelo vsak svojo vrečko z izdelki, s katerimi morajo do konca 2. kroga (»glasovanja za Top 50«), torej najkasneje do 3. 5. 2018 ob 23:59 h, izvesti po eno ustvarjalno ličenje na dve temi. Najboljših 500 udeležencev bo o teh dveh temah vnaprej obveščeno s pomočjo povezave do osebnega profila.

   Sliki ličenja v okviru teh dveh tem je potem treba s pomočjo povezave do osebnega profila prenesti na mikro mesto (www.thenextmakeupartist.com), ki ga daje na voljo Make up Factory. Vseh skupno največ 500 udeležencev se bo po vnosu svojih osebnih podatkov in prenosu svojih dveh slik s predvidenima temama ličenja v obdobju od 3. 4. 2018 (00:00 h) do 3. 5. 2018 (23:59 h) samodejno udeležilo glasovanja javnosti. Vse do 50 udeležencev z največ glasovi se bo na ta način samodejno udeležilo naslednjega kroga.

   V 3. krogu bo v obdobju od 4. 5. 2018 (00:00 h) do 7. 5. 2018 (23:59 h) žirija Make up Factory, ki jo sestavljajo podpredsednik oddelka za marketing pri Make up Factory (Denis Geyer), glavna urednica za področje lepote pri reviji GRAZIA (Franziska Frank), vplivna spletna oseba/influencerka (ByJeannine) in vizažistka (Alexandra Lederer) izbrala 5 finalistov. Pri izbiri se bodo upoštevala naslednja načela:

   • upoštevanje tem, ki jih je določil prireditelj
   • strokovno znanje/tehnične sposobnosti
   • ustvarjalnost
   • izvirnost
   • skupni vtis

   Izbranih 5 finalistov bo nemudoma obveščeno po elektronski pošti in objavljeno na družbenih kanalih znamke Make up Factory ter na mikro mestu (www.thenextmakeupartist.com). Po objavi imajo udeleženci časa 2 delovna dni (do najkasneje 9. 5. 2018), da potrdijo svojo udeležbo v finalu po elektronski pošti na contest@makeupfactory.com. Drugače preneha veljati pravica do udeležbe na tekmovanju in bo izbran novi zmagovalec.

   Teh najboljših 5 se bo udeležilo finala, ki bo predvidoma potekal na strokovnem sejmu IMATS v Londonu. Tema bo objavljena šele 19. 5. 2018 na finalu. Finalisti bodo 18. 5. 2018 predvidoma odpotovali v London in tam 19. 5. 2018 pod enakimi pogoji v živo izvedli svoje zadnje ličenje. Rezultat si bo žirija Make up Factory ogledala takoj in bo zmagovalca določila že med prireditvijo. Pri tem veljajo naslednja načela ocenjevanja:

   • upoštevanje teme, ki jo je določil prireditelj
   • strokovno znanje/tehnične sposobnosti
   • ustvarjalnost
   • izvirnost
   • skupni vtis izvedbe
   • osebnost vizažista
  3. Tekmovanja se smejo udeležiti fizične osebe, ki so že dopolnile 18. leto starosti in imajo stalno prebivališče v eni izmed udeleženih držav, torej v Nemčiji, Avstriji, Švici, Sloveniji, Hrvaški, Madžarski in Španiji. Udeleženci morajo poleg tega v celotnem obdobju poteka nagradne igre imeti odprt aktiven profil na Instagramu, da se lahko udeležijo kampanje. Iz udeležbe so izključeni zaposleni celotne poslovne skupine ARTDECO Cosmetic Group in njihovi družinski člani.

  4. Vsak udeleženec sme v 1. krogu (»obdobju za prijave«) objaviti samo eno sliko. Če bi eno sliko naložil večkrat ali če bi v okviru tega kroga naložil več slik, se bo tekmovanja udeležil samo s sliko, ki je bila v okviru tega kroga/predvidenega obdobja naložena nazadnje.

  5. Udeležba v okviru storitev udeležbe na nagradnih igrah, avtomatizirana masovna udeležba tretjih oseb ali druge manipulacije so prepovedane.

  6. V primeru kršitve teh pogojev za udeležbo si Make up Factory pridržuje pravico, da udeležence izključi iz tekmovanja. Po potrebi je v takšnem primeru pravico do nagrade mogoče odreči tudi za nazaj in zahtevati povračilo.

 3. Ugotavljanje zmagovalcev

  1. Med vsemi udeleženci 1. kroga ((»obdobja za prijave«) bo ekipa kampanje Make up Factory izbrala največ 500 zmagovalcev. Pri tem bo ocenjevanje potekalo po načelih avtentičnosti profila, ustvarjalnosti, izvirnosti in skupnega vtisa objavljene slike. Teh največ 500 zmagovalcev bo o svoji zmagi obveščeno do 29. 3. 2018 (23.59 h) s pomočjo funkcije Instagram Messenger in morajo svojo zmago v tem krogu potrditi do 6. 4. 2018 (23.59 h), tako da izpolnijo svoje osebne podatke s pomočjo prejete povezave do osebnega profila. S svojo udeležbo v nagradni igri/uporabo oznake z lojtro/objavo slike udeleženec soglaša s temi pogoji za udeležbo, pri mladoletnih udeležencih pa mora soglasje izraziti njihov zakoniti zastopnik.

  2. Vseh skupno največ 500 udeležencev se bo najkasneje do 3. 5. 2018 (23:59 h) dokazovalo s pomočjo dveh predpisanih tem. Javnost bo v obliki glasovanja izbrala najboljših 50 zmagovalcev, Top 50.

  3. Udeležba najboljših 50 v 3. krogu (za »Top 5«) je samodejna. Žirija Make up Factory bo izmed 50 zmagovalcev glasovanja izbrala 5 finalistov v skladu z zgoraj navedenimi načeli. Teh 5 zmagovalcev bo obveščeno po elektronski pošti in mora svojo zmago v tem krogu potrditi v obliki elektronskega sporočila na contest@makeupfactory.com do 9. 5. 2018 (23:59 h), drugače njihova zmaga v tem krogu preneha veljati.

  4. Pet finalistov se bo 19. 5. 2018 udeležilo končnega izbora na tekmovanju »TOP UMETNIK LIČENJA 2018«, ki bo predvidoma potekal v Londonu na sejmu IMATS.

  5. Med to prireditvijo v živo bo žirija Make up Factory po koncu izvedbe nalog poiskala skupnega zmagovalca tekmovanja »TOP UMETNIK LIČENJA 2018«.

  6. V krogu tekmovanja z možnostjo glasovanja v obdobju od 3. 4. 2018 (00:00 h) do 3. 5. 2018 (23:59 h) bo med vsemi udeleženci glasovanja vsak dan izbrano 10 zmagovalcev s pomočjo pripomočka za slučajno izžrebanje po izključni izbiri podjetja ICB innovative cosmetic brands GmbH. Večkratno glasovanje je možno, vendar le enkrat dnevno za enega kandidata. Vendar ima vsak možnost zmagati le enkrat na dan. Glasovati smejo tudi udeleženci tekmovanja. Pravico do nagrad imajo vsi udeleženci glasovanja iz udeleženih držav in osebe od 18 let, če navedejo svoj celotni naslov.

  7. V vsakem krogu se obvestijo samo zmagovalci.

 4. Nagrade

  1. 5 finalistov bo predvidoma odletelo v London in tam ostalo od 18. 5. 2018 do 20. 5. 2018. ICB innovative cosmetic brands GmbH si pridržuje pravico do spremembe kraja prireditve. Make up Factory prevzame stroške leta iz Nemčije in nazaj v Nemčijo (v razredu Economy Class) ter stroške 2 nočitev v hotelu z zajtrkom. Konkretna izvedba poteka izključno v neposrednem stiku zmagovalca in podjetja Make up Factory. Potovanje je treba izvesti ob času, ki ga določi Make up Factory, in ga ni mogoče prestaviti. Če upravičenec poti ne bi nastopil ob predvidenem času, izgubi pravico do potovanja kot nagrade. Pravica do vračila stroškov na podlagi neizvedenega potovanja je izključena. Z zmagovalčevo potrditvijo potovanja za zmagovalca veljajo pogoji za potovanje ustreznega organizatorja in/ali drugega izvajalca dejavnosti. Pot do oz. iz ustreznega kraja poleta si zmagovalec organizira sam. Vse stroške v zvezi s tem zmagovalec nosi sam. Izvedbo zadnjega poleta oz. zadnje vožnje z vlakom do kraja finala organizira ICB innovative cosmetic brands GmbH in tudi prevzame stroške zanjo. Za povračilo stroškov je treba naknadno predložiti račune. Zasebne stroške, nastale pred izvedbo potovanja (vizum, potni list, cepljenje itd.) ali med potovanjem (minibar, telefon itd.), prevzame zmagovalec. Isto velja za pristojbine in predplačila. Zmagovalec je odgovoren za izpolnitev vseh pogojev, ki pri potovanju v tujino veljajo za vstop v državo, npr. cepljenje ali upoštevanje carinskih in valutnih predpisov. Informacije o pogojih in posebnostih vstopa v države za nemške državljane daje na voljo Ministrstvo za zunanje zadeve (www.auswaertiges-amt.de). Zmagovalci z drugimi državljanstvi so se dolžni pozanimati o pogojih pri svojem pristojnem državnem organu. Zmagovalec je dolžan Make up Factory nemudoma obvestiti, če bi prišlo do ovir za nastop potovanja, še posebej zaradi neizpolnjevanja predpisov o potnem listu, vizumu ali zdravju, ali če zaradi drugih posebnosti vstopa v državo tja ne bi želel odpotovati. Make up Factory ima v tem primeru pravico stornirati potovanje, zmagovalec pa nima pravice do izplačila v gotovini, prenosa na drugo fizično osebo ali nadomestne nagrade. V zvezi s spremembo rezervacij v tem primeru odloča Make up Factory.

  2. 5 finalistov bo predvidoma 19. 5. 2018 obiskalo strokovni sejem IMATS v Londonu, za kar stroške prevzame Make up.

  3. Tri glavne nagrade obsegajo naslednje:

   1. mesto

    • Naziv »THE NEXT MAKE UP ARTIST 2018« (torej TOP UMETNIK LIČENJA 2018, predaja trofeje za 1. mesto na prireditvi)
    • Lastna kampanja z znamko Make up Factory vkl. s profesionalnim slikanjem, ki se ga zmagovalec lahko udeleži in pri katerem bo potekalo ličenje po izbiri zmagovalca.
    • Tako nastale slike se bodo uporabile v 46 državah sveta za trženjsko kampanjo.
    • Dodatna nagrada: pavšalni znesek za izdelke Make up Factory za obdobje enega leta v vrednosti 5.000 evrov (izplačilo gotovine je izključeno).
   2. mesto

    • Predaja trofeje za 2. mesto na prireditvi
    • Profesionalni kovček z lučjo, kot ga uporabljajo vizažisti
    • Napolnjen z izdelki Make up Factory v vrednosti 2.000 €
   3. mesto

    • Predaja trofeje za 3. mesto na prireditvi
    • Profesionalni kovček na kolesih z ličili, kot ga uporabljajo vizažisti
    • Napolnjen z izdelki Make up Factory v vrednosti 1.000 €
  4. Make up Factory bo vse materialne nagrade, pridobljene v okviru tekmovanja, s pomočjo špedicije, dostavne službe ali po pošti poslal na naslov, vnesen v osebnem profilu med prijavo s pomočjo osebne povezave do profila. Dobava je znotraj sodelujočih državah brezplačna. Vse druge stroške transporta in carine mora prevzeti zmagovalec. Če pošiljke ni mogoče dostaviti, preneha veljati pravica do prejema materialne nagrade.

  5. Predmeti, ki se med tekmovanjem predstavijo kot nagrade, niso nujno identični s predmeti, ki se podelijo kot nagrade. Možna so odstopanja pri modelu, barvi ipd. Make up Factory lahko izbere enakovreden predmet, kot je predmet, ki se predstavlja kot nagrada, in sicer povprečne vrste in kakovosti.

  6. Make up Factory si pridržuje pravico, da za pritegnitev udeležencev podeli še druge nagrade.

  7. Pravice do prejema nagrade ni mogoče odstopiti, z izjemo določb iz te pogodbe pa tudi nadomestilo ni mogoče. Make up Factory si pridržuje pravico, da nagrado nadomesti z enakovredno ali večvredno nagrado, če obljubljena nagrada iz kakršnega koli razloga ne bi bila na razpolago. Zmagovalci so odgovorni za plačilo vseh davkov in pristojbin, nastalih v povezavi s predajo in/ali uporabo nagrade.

  8. Izplačilo nagrad v gotovini je izključeno.

 5. Priznavanje pravic

  1. Z udeležbo na tekmovanju udeleženec izrecno izraža svoje soglasje s tem, da znamki Make up Factory in njenemu poslovnemu partnerju Müller časovno in prostorsko neomejeno priznava pravico do uporabe slikovnega gradiva, ki ga je dal na razpolago v povezavi s tekmovanjem, ravno tako za vse druge informacije in prispevke v povezavi s tekmovanjem – ob upoštevanju morebitnega preklica – pri čemer lahko Make up Factory navede ali ne navede njegovega osebnega imena na internetu; še posebej na spletnem mestu akcije (www.thenextmakeupartist.com), na vseh kanalih družbenih medijev znamke Make up Factory, še posebej (https://www.instagram.com/make_up_factory), in na vseh drugih spletnih straneh znamke Make up Factory, in sicer za vse vrste komunikacijskih namenov, še posebej za reklamne namene in/ali odnose z javnostmi ter za namene interne dokumentacije.

  2. Udeleženec potrjuje, da je imetnik vseh pravic v povezavi z zgoraj navedeno uporabo slikovnega gradiva, vključno z avtorskimi pravicami uporabe in osebnostnimi pravicami, in/ali da je vsakokratni imetnik teh pravic soglašal s tovrstno uporabo in tako pravice tretjih oseb niso ovira za uporabo gradiva. V primeru kršitve velja obveznost udeleženca do povračila škode.

  3. S svojo udeležbo na tekmovanju udeleženec znamki Make up Factory in njenemu poslovnemu partnerju Müller tudi časovno in prostorsko neomejeno priznava pravico do uporabe svojih fotografij, nastalih v povezavi s tekmovanjem, in/ali njihovih reprodukcij v spremenjeni ali nespremenjeni obliki z ali brez navedbe njegovega osebnega imena za interne in zunanje komunikacijske namene vseh vrst (še posebej za reklamne namene in/ali odnose z javnostmi), ki so povezani z znamko Make up Factory in njenim poslovnim partnerjem Müller, v vseh medijih in formatih, še posebej na internetu na spletnem mestu akcije (www.thenextmakeupartist.com), na vseh kanalih družbenih medijev znamke Make up Factory in njenega poslovnega partnerja Müller in na vseh drugih spletnih straneh znamke Make up Factory in njenega poslovnega partnerja Müller, v okviru javnih prireditev in/ali v tiskovinah.

  4. Uporabniki morajo kot registrirani imetniki računa na Instagramu sliko/slike opremiti z oznako z lojtro #topumetniklicenja (v Sloveniji), da jo delijo z imetnikom/s spletno stranjo imetnika. Pri tem se pravice v celoti prenesejo na znamko Make up Factory in njenega poslovnega partnerja Müller.

 6. Odgovornost udeležencev za vsebine, ki jih dajo na razpolago

  1. Z naložitvijo slik na spletu udeleženci potrdijo, da je prikazana izvedba ličenja njihovo lastno delo. Kršitve samodejno privedejo do izključitve iz tekmovanja.

  2. Udeleženci ne smejo objaviti žaljivih, obrekljivih ali zlonamernih vsebin ali takšnih, ki bi kršile osebnostne pravice. Informacij ali vsebin, neprimernih za mladoletne osebe, ni dovoljeno razširjati. Prepovedane so tudi rasistične in nasilne objave ter takšne, ki poveličujejo nasilje, ravno tako politično ekstremistične, seksistične, diskriminacijske ali kako drugače nespodobne objave, in pa objave, ki žalijo, obrekujejo, ogrožajo ali ponižujejo druge ljudi, narode ali verske skupnosti. Objava komercialnih ali političnih oglasov je prepovedana. Ta prepoved se nanaša na politične vsebine, ki niso združljive z vrednotami ustave Zvezne republike Nemčije. Udeleženci se zavezujejo, da ne bodo kršili pravic tretjih oseb (npr. avtorskih, osebnostnih, patentnih pravic in/ali pravic blagovnih znamk). Make up Factory si pridržuje pravico do izbrisa prispevkov udeležencev ali do izključitve udeležencev iz tekmovanja, če bi ti prekršili katero od zgoraj navedenih določb.

  3. Za upoštevanje zakonskih določb in pravnih predpisov v povezavi z objavo in širjenjem slik iz točke 5.1 na internetu, še posebej na posameznih kanalih družbenih medijev, je odgovoren izključno udeleženec.

  4. Za prenos lastnih vsebin na spletno mesto mora uporabnik uporabiti osebno povezavo do profila. Uporabnik sme navesti samo pravilne, celotne in veljavne podatke. Uporabnik prejme ID uporabnika, s tem pa možnost dostopa v svoj osebni račun na spletnem mestu. Uporabnik mora preprečiti, da bi drugi pridobili dostop do njegovega osebnega računa ali njegov ID uporabnika ali ga/ju uporabili. Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, ki potekajo v okviru njegovega osebnega računa ali ID uporabnika.

  5. Uporabniki morajo pridobiti dovoljenje vseh posameznih oseb, ki se pojavljajo v naloženih vsebinah (če se), da smejo uporabiti njihovo podobo in ime na sliki, ravno tako morajo poskrbeti za to, da pridobijo priznanje pravic, navedenih v tem dokumentu. Izpolnjeni dokument je treba na zahtevo predložiti žiriji Make up Factory.

  6. Neupoštevanje katerega koli pravila lahko privede do izključitve iz tekmovanja. Udeleženec prevzame odgovornost za vse zahteve, ki bi jih uveljavljale tretje osebe v odnosu do znamke Make up Factory na podlagi kršitve udeleženca na tekmovanju zaradi objave vsebin. Udeleženec prevzame stroške potrebne obrambe pravic znamke Make up Factory, vključno z vsemi sodniškimi in odvetniškimi stroški do njihove z zakonom določene višine; to ne velja v primeru, da kršitev zakonov ni posledica krivdnega ravnanja udeleženca. Udeleženec je dolžan znamki Make up Factory v primeru uveljavljanja zahtevkov tretjih oseb v resnični in popolni obliki sporočiti vse informacije, ki jih ima in ki so potrebne za preverjanje zahtevkov ter obrambo. To pa ne vpliva na dodatne odškodninske zahtevke, ki jih Make up Factory lahko uveljavlja v odnosu do udeleženca.

 7. Omejitev odgovornosti

  1. Vsa navedbe, ki jih poda Make up Factory, še posebej v zvezi z objavo zmagovalcev itd., so dane brez zagotovila.

  2. Če zmagovalec uveljavlja zahtevke v povezavi s prejetimi nagradami, jih mora, če je to po zakonu dovoljeno, nasloviti neposredno na proizvajalca/trgovca, dobavitelja, organizatorja potovanja ali drugega izvajalca storitev. Če bi tovrstni zahtevki nastali pri znamki Make up Factory, se posredujejo ustreznemu zmagovalcu.

  3. Make up Factory je odškodninsko odgovoren – neodvisno od pravnega razloga – samo v primerih naklepa in resne malomarnosti znamke Make up Factory, njenih pravnih zastopnikov ali izpolnitvenih pomočnikov ter pri kršitvi bistvenih pogodbenih obveznosti iz krivdnih razlogov. Bistvene pogodbene obveznosti so takšne, ki izvedbo tega tekmovanja sploh omogočajo in v katere je udeleženec smel verjeti ter je vanje verjel. Pri lažji malomarni kršitvi bistvenih pogodbenih obveznosti je odgovornost omejena na nadomestilo za pogodbeno tipično, v času uporabe spletne strani predvidljivo škodo. Ta omejitev odgovornosti ne velja za Make up Factory, njene pravne zastopnike ali izpolnitvene pomočnike v primeru škode, povzročene iz krivdnih razlogov, če pri tej škodi gre za napad na življenje, telesno poškodbo ali okvaro zdravja, ravno tako ne za odgovornost v skladu z zakonom o odgovornosti za proizvode.

  4. Zgornja omejitev odgovornosti še posebej velja za primere škode zaradi napak, zakasnitve ali prekinitve prenosa podatkov ipd., pri motnjah tehničnih naprav ali storitev, zaradi nepravilnih vsebin, izgube ali izbrisa podatkov, zaradi virusov.

 8. Drugo

  1. Uporablja se pravo Zvezne republike Nemčije.

  2. Če bi katera koli od določb bila ali postala neveljavna, to ne vpliva na veljavnost ostalih pogojev za udeležbo.

  3. Make up Factory si pridržuje pravico, da pogoje za udeležbo in pravila tekmovanja – v pravno dovoljenem okviru – kadar koli spremeni ali popravi.

  4. ICB innovative cosmetic brands GmbH si pridržuje pravico, da tekmovanje ali kateri koli del tekmovanja odpove, prestavi in/ali spremeni, če bi na njegovo integriteto ali nemoten potek neugodno vplivala goljufiva dejanja, tehnične okvare ali drugi dejavniki, na katere družba ICB innovative cosmetic brands GmbH nima vpliva.

  5. Sodni postopek je izključen.